صفحه نخست

تماس با برنامه

 https://telegram.me/rangarangdavar
[email protected]
شماره تلفن های برنامه بینندگان با بینندگان
برنامه زنده استودیو
001-703-255-5500+
مبایل برای تلفن های مجانیی:
تلگرام واتسآپ ایمو لاین وایبر در استودیو برنامه زنده و مستقیم
001-703-282-7516+
001-202-867-8802+
اطلاعات
001-703-255-9500+
آی دی اسکایپ برای برنامه زنده و مستقیم در استویو
Skype ID: rangarang60420

 


رنگارنگ از دیروز تا امروز

فرکانس رادیو رنگارنگ در ماهواره هاتبرد برای ایران و اروپا
Satellite: HotBird 13D
Service name: Rangarang Radio
Transponder: 90
Frequency: 12520 MHz Vertical
SR: 27.500, FEC: 3/4
SID: 9052, APID: 2012